18/ 10 Nya krav på kvalitet vid officiell statistik

Laddar Karta...

18/ 10 Nya krav på kvalitet vid officiell statistik

Tid:
18 oktober
09:00 - 11:30

Välkommen till höstens viktigaste seminarium för dig som är leverantör eller köpare/användare av undersökningar och som är angelägen om kvalitet i surveyundersökningar.

Från och med 2017 gäller nya krav på officiell statistik. De formella kraven har publicerats av SCB i handboken: Kvalitet för den officiella statistiken. Syftet med handboken är att på ett samlat och lättillgängligt sätt beskriva kvalitetsbegreppet samt främja en enhetlig tillämpning och underlätta arbetet med kvalitetsdeklaration. Förutom att handboken är ett hjälpmedel för de statistikansvariga myndigheterna i Sverige (totalt 27 st) berörs deras underleverantörer och även användare av officiell statistik. Naturligtvis kommer handboken att vara till stor nytta även för andra statistikproducenter.

Handboken redogör för kvalitetsbegreppet och hur det ska användas. Likaså innehåller handboken både anvisningar och mall för kvalitetsdeklaration.

Surveyföreningen inbjuder till ett förmiddagsseminarium där SCB presenterar handboken – dess syfte, innehåll och hur den ska användas. Därefter beskriver några användare sina erfarenheter efter att ha använt sig av de nya kraven för kvalitet vid officiell statistik.

Tid:                   Onsdagen den 18 oktober. Klockan 09:00 – 11:30
Plats:                SCB Karlavägen 100 Stockholm Lokal: Bullerbyn
Avgift:              Deltagandet är gratis och morgonfika ingår
Anmälan:       Anmäl dig via mail till yingfu.xie@scb.se senast torsdagen 12/10

Program:

09:00 – 09:30    Kaffe, fika och mingel (Surveyföreningen bjuder)

09:30 – 10:15    Joakim Malmdin – Enhetschef och kvalitetschef på SCB
Joakim redogör för de senaste årens arbete inom kvalitetsområdet för officiell statistik och hur de kommer att utvärdera statistikens kvalitet

10:15 – 10:25    Kort paus

10:25 – 10:55    Angélica Naesman – Statistikansvarig på Pensionsmyndigheten
Angélica presenterar sin erfarenheter av att använda det nya regelverket som ett styrinstrument i samband med undersökningar för Pensionsmyndigheten

10:55 – 11:25    Elisabet Andersson – Biträdande enhetschef och Produktansvarig på SCB
Elisabet redogör för hur de har använt sig av handboken i samband med arbetet  med AKU (Arbetskraftsundersökningarna)