Kvalitet i enkät- och opinionsundersökningar 15/2

Karta Otillgänglig

Kvalitet i enkät- och opinionsundersökningar 15/2

Tid:
15 februari
Hela dagen

Välkommen till Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2018.

Årets kvalitetsseminarium kommer att belysa kvalitet ur två, för undersökningsbranschen, väsentliga men olika synvinklar – Frågekonstruktion och Opinionsundersökningar

Frågeformuläret är en av de absolut viktigaste hörnpelarna i en undersökning. Det utgör grunden för att man ska kunna mäta det man avser att mäta (validitet) och att resultaten ska kunna analyseras och tolkas på rätt sätt. Baserat på två nyutkomna böcker kommer detta att belysas ur såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv. Marika Wenemark delar med sig av sina erfarenheter som hon har summerat i sin bok Enkätmetodik och Lina Fjelkegård pekar på highlights ur boken Frågor och svar från SCB som hon har varit med och skrivit. Dessutom kommer Dan Hedlin (professor i statistik vid Stockholms universitet) bland annat att peka på fällor och fel hämtade från verkligheten. Avsnittet avslutas med några konkreta praktiska råd för att få en enkät som fungerar. Dessa presenteras av ISI/Research Now och Åke Wissing och baseras på mångårig erfarenhet av hur frågeformulär ska byggas upp.

Opinionsundersökningar – och då framförallt partisympatiundersökningar – är de undersökningar som främst påverkar hela undersökningsbranschens image, på både kort och lång sikt. Hur dessa mätningar hanteras av undersökningsföretagen och behandlas när de publiceras kan i stor utsträckning påverka förtroendet för branschen som sådan eller skapa misstroende för såväl opinionsundersökningarna själva som för helt andra typer av undersökningar. Hur de stora aktörerna bygger upp och hanterar sina opinionsundersökningar kommer att beskrivas av SCB, Sifo och Ipsos. Dessutom kommer vi att få en översikt över vad som görs i Sverige och insyn i det svenska valforskningsprogrammet från Göteborgs universitet. Vi avslutar med en paneldebatt där några av de främsta journalisterna som bevakar och kommenterar opinionsundersökningar deltar. De kommer bland annat att ge sin syn på de mätningar som kommer att bli aktuella inför valet 2018.

Konferencier är Karin Nelsson – Partner i Inizio och Styrelseordförande i SMIF.

Tid:               Torsdagen den 15:e februari. Klockan 09:00 – ca 16:15
Avgift:         3 800 kronor – som SMUF-medlem betalar du 3 500 kronor

Anmälan skickas till ake@wissing.se med uppgift om namn, företag/organisation,  ev medlemskap i SMUF (se ovan), fakturaadress (helst via e-post).
Har du frågor är du välkommen att kontakta Åke Wissing på telefon 07 25 25 01 26 eller via mail till ake@wissing.se

Anmäl dig gärna så snabbt som möjligt dock senast den 8:e februari.