Vad är SMUF?

Några exempel på företag och organisationer där SMUFs medlemmar arbetar.

SMUF är ett nätverk för erfarenhets- och kompetensutbyte för dig som arbetar med marknadsinsikter och marknadsanalys.

Våra medlemmar arbetar med att förädla extern och intern data såsom till exempel marknadsundersökningar, omvärldsanalys, affärsdata etc för att öka insikten om sin organisations marknad och kunder.
SMUF samarbetar med flera andra branschorganisationer, bland annat SMIF och SÖK.
Vi inom SMUF arbetar för att du som medlem ska få tillgång till ett antal förmåner. T ex går du alltid gratis på SMUFs egna skräddarsydda seminarier. Vidare får du rabatter på våra aktuella samarbetspartners evenemang såsom utbildningar och seminarier. Aktuella SMUF rabatter är:

Customer centric management
Customer insight summit
Kvalitetsseminarium anordnade av Surveyföreningen
RMI Berghs kurs i Strategisk marknadsanalys
Samtliga seminarier anordnade av SÖK eller SMIF
Rabatt på ESOMAR kongresser/aktiviteter

Stadgar SMUF